INCOACH
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Incoach Esport Oy
Y-tunnus: 2950174-9
Osoite: Varisselänkatu 15 as 5, 65200 VAASA
Sähköposti: contact@incoach.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Incoach Esport Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Christian Joutsenvuori, Incoach Esport Oy, Toimitusjohtaja
Yhteystiedot: christian@incoach.fi

3. Rekisterin nimi
Incoach Esport Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen.

Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • Käyttäjän IP-osoite

  • Isäntänimi

  • Käsittelyn päiväys ja kellonaika

  • Kyselyn tyyppi ja paikka

  • Tiedot selaintyypistä ja käytetystä versiosta

6. Tietojen siirto kolmanteen maahan
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.'

7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö contact@incoach.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Incoach Esport Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Incoach Esport Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@incoach.fi.

YHTEYSTIEDOT

Christian Joutsenvuori

SEURAA MEITÄ
  • Incoach Instagram
  • Incoach Twitter
  • Incoach Facebook
  • Incoach LinkedIn

​​Puh: +358 50 492 7787

Y-tunnus: 2950174-9

Tietosuojaseloste

Icons made by Good Ware from Flaticon is licensed by Creative Commons BY 3.0CC

Counter-Strike is a trademark and/or registered trademark of the Valve Corporation. Hearthstone is a trademark and/or registered trademarks of Blizzard Entertainment Inc. Fortnite is a trademark and/or registered trademark of Epic Games.

Any 3rd party game marks are mentioned solely to clarify compatibility with Incoach coaching services.

© 2020 Incoach. All Rights Reserved.